Pagina's

20 februari 2015

Girly muscle teeSummerclothes when it is still winter outside? Yes! Project Run and Play came up with a nice challenge this month: to sew up a muscle tee, preferably with a little twist to it. 

Zomerkleding terwijl het buiten vriest? Jazeker! Project Run and Play had deze maand een leuke uitdaging: een hemdje naaien van het Mademoiselle Muscle Tee patroon, maar dan een beetje anders.

I decided to keep the characteristic 'muscle' look at the top, but add a bit of girlyness at the bottom. 
The pattern only comes in a size 5, which is still way too big, so I ended up basically drawing an entire new pattern. At the bottom I added a piece of fabric that ties with a knot. My daughter loved opening and closing it over and over...

Ik besloot de karakteristieke 'spierballen-look' bovenaan te behouden, maar een meisjesachtig accent onderaan toe te voegen.
Het (gratis) patroon is er enkel in maat 5 jaar, wat nog veel te groot is, en uiteindelijk kwam het erop neer dat ik een compleet nieuw patroon tekende. Aan de onderkant bevestigde ik een dubbele strook stof, die aan de uiteinden vastgeknoopt kan worden. Mijn peuter blééf het maar open en dicht knopen...

The outfit got her talking about summer. About walking outside barefoot, dinners under sunny skies, cooling off in a little bath in the shade. She then carefully folded her new summer clothes and put them away safely in her closet. Waiting for summer to come.


De kleertjes brachten het gesprek al snel op de zomer. Op blote voetjes buiten lopen, eten onder de blauwe lucht, afkoelen in een badje in de schaduw. Daarna vouwde ze haar nieuwe zomerkleertjes zorgvuldig op en legde ze in de kast. Wachtend op de zomer.I realize it has been a bit too quiet here: the entire gang got hit seriously by flu; I even forgot to draw a winner of the give-away. Sorry! An innocent little hand helped me out, and the winner of the apron is:

Krista
Congratulations!


Het was hier een beetje stil de laatste tijd: de hele bende werd getroffen door een griepgolf; ik vergat zelfs een winnaar van de give-away te trekken. Sorry! Ik werd geholpen door een onschuldig handje en twee strenge toezichthouders, en de winnaar van het schortje is:

Krista
Gefeliciteerd!12 opmerkingen:

Thanks for your comment!