Pagina's

20 februari 2015

Girly muscle teeSummerclothes when it is still winter outside? Yes! Project Run and Play came up with a nice challenge this month: to sew up a muscle tee, preferably with a little twist to it. 

Zomerkleding terwijl het buiten vriest? Jazeker! Project Run and Play had deze maand een leuke uitdaging: een hemdje naaien van het Mademoiselle Muscle Tee patroon, maar dan een beetje anders.

I decided to keep the characteristic 'muscle' look at the top, but add a bit of girlyness at the bottom. 
The pattern only comes in a size 5, which is still way too big, so I ended up basically drawing an entire new pattern. At the bottom I added a piece of fabric that ties with a knot. My daughter loved opening and closing it over and over...

Ik besloot de karakteristieke 'spierballen-look' bovenaan te behouden, maar een meisjesachtig accent onderaan toe te voegen.
Het (gratis) patroon is er enkel in maat 5 jaar, wat nog veel te groot is, en uiteindelijk kwam het erop neer dat ik een compleet nieuw patroon tekende. Aan de onderkant bevestigde ik een dubbele strook stof, die aan de uiteinden vastgeknoopt kan worden. Mijn peuter blééf het maar open en dicht knopen...

The outfit got her talking about summer. About walking outside barefoot, dinners under sunny skies, cooling off in a little bath in the shade. She then carefully folded her new summer clothes and put them away safely in her closet. Waiting for summer to come.


De kleertjes brachten het gesprek al snel op de zomer. Op blote voetjes buiten lopen, eten onder de blauwe lucht, afkoelen in een badje in de schaduw. Daarna vouwde ze haar nieuwe zomerkleertjes zorgvuldig op en legde ze in de kast. Wachtend op de zomer.I realize it has been a bit too quiet here: the entire gang got hit seriously by flu; I even forgot to draw a winner of the give-away. Sorry! An innocent little hand helped me out, and the winner of the apron is:

Krista
Congratulations!


Het was hier een beetje stil de laatste tijd: de hele bende werd getroffen door een griepgolf; ik vergat zelfs een winnaar van de give-away te trekken. Sorry! Ik werd geholpen door een onschuldig handje en twee strenge toezichthouders, en de winnaar van het schortje is:

Krista
Gefeliciteerd!7 februari 2015

KCW day 2-4: Softer than soft
For my second sewing project this week I used some supersoft rabbit mohair undergarments that once belonged to my sweet grandmother. She never threw things away that still could be used, and it only feels right to pay her a small tribute during this upcycling week.

Voor mijn tweede naaiproject deze week gebruikte ik een stapeltje superzachte angora hemden die ooit van mijn lieve oma waren. Zij gooide nooit iets weg wat nog bruikbaar was, en een kleine ode aan oma lijkt me gezien het upcycling thema wel passend.

Before sewing, I put everything in a dyebath and it turned into various shades of pink. A few shades too pink for my taste I have to admit... Then I made my little girl a pair of leggings and a wrap-around cardigan. She happily put it on and sighed: Oh, I'm completely soft now. I hope that includes her character ;-)

Eerst legde ik alles in een verfbad, en het kleurde verschillende tinten roze. Een paar tintjes té roze naar mijn smaak, maar ja... Toen naaide ik een warme legging en een wikkelvestje voor mijn kleine meisje. Verrukt trok ze alles aan en zuchtte: Nu ben ik helemaal zacht. Ik hoop dat dat ook een beetje voor haar karakter geldt ;-)


On purpose it is all still a bit large, so she can hopefully still wear grandma wrapped around her next winter. And that will give me time to make her a matching dress that is not pink.

Het is allemaal expres nog wat aan de grote kant, zodat ze volgende winter ook nog lekker in oma ingewikkeld kan worden. En dat geeft mij dan de tijd om een bijpassend jurkje te maken in een andere kleur dan roze...
2 februari 2015

KCW day1: Jeans upcycled

When I saw that the theme for this Kids Clothes Week was upcycling, I knew I just had to sew along, as upcycling is something I love and often do. There are quite a few exciting projects waiting on my sewing table, hopefully I will get many of them done this week...

Zodra ik zag dat het thema van Kids Clothes Week deze keer upcycling was, wist ik dat ik mee móest doen; recykleren is iets wat ik veel en met plezier doe. Er liggen dus meerdere projecten te wachten voor deze week, eens zien hoe ver we komen...

Boys will be boys... and here that means they often damage their pants. Luckily, when the husband rips his brand new jeans (can someone please explain to me how that keeps happening?!), I can still turn them into a new pair for one of the other boys. After the last two pairs of upcycled jeans became an instant hit, it required little thinking to decide what my first project for this week would be.

Mijn boeven spelen zich regelmatig scheuren en gaten in de broeken, ook de meneer des huizes... Aangezien de laatste twee gerecykleerde jeans echte lievelingsbroeken zijn, hoefde ik geen twee tellen na te denken over het eerste project deze week.

While rummaging through my fabric closet, my son spotted a piece of fabric that he declared his all time favorite. Way too small for any decent piece of clothing.  Perfect though, to give his new jeans a bit of a personal touch.

Al schumend in mijn lapjeskast, vond de middelste zijn 'allermooiste stof ooit'. Veel te weinig voor een fatsoenlijk stuk kleding, maar prima voor een persoonlijk accentje op zijn nieuwe broek.

This time I sewed him Cisse, a pattern that has a huge variety of options to play with. The boy wanted a real zipper, and I used the flower fabric for both inner pocket pieces. It took some creativity to cut all pattern pieces from just one pair of jeans, so reused the original waistbelt as well, turning it inside out for colour contrast.  The button-hole elastic and all buttons were also recycled.

Ik naaide voor hem een Cisse, en we genoten samen van de enorme keus in opties. Hij wilde niet teveel franje, maar wel graag een echte gulp. Het bloemetje gebruikte ik voor de gehele binnenkant van de zak. Er was wat creativiteit voor nodig om alle patroondelen uit een broek te halen, dus tornde ik de tailleband los en gebruikte die binnenstebuiten vanwege het kleurverschil. Zelfs het knoopsgat-elastiek en alle knopen zijn hergebruikt!


Adjustments:
I made the pockets 5 cm deeper, and widened the legs with 4 cm at the bottom. For a perfect fit, I used size 122 small and lengthened the legs to a size 134.

Aanpassingen:
Ik maakte de zakken 5 cm dieper, en verbreedde de pijpen onderaan met 4 cm voor iets meer retro-look. Vanwege zijn maten gebruikte ik maat 122 small en verlengde de pijpen tot maat 134.